Ga naar hoofdinhoud

Inzet bijenkorven tegen mens-olifantconflicten

Jaldapara National Park is gelegen aan de voet van de Himalaya, in het noorden van West-Bengalen, en staat bekend om zijn populatie olifanten en neushoorns. Dankzij inspanningen voor natuurbehoud is de olifantenpopulatie daar gestegen van ongeveer 175 olifanten in 1989 tot een huidige populatie van ongeveer 700. Vanwege de groter wordende populatie olifanten en de gefragmenteerde bossen, waardoor het leefgebied van de dieren steeds beperkter wordt, is het aantal mens-olifant conflicten in de regio sterk toegenomen. West-Bengalen is verantwoordelijk voor het op één na hoogste aantal mens-olifantenconflicten in het land na Odisha. Tussen 2015 en 2020 zijn er in West-Bengalen minstens 430 mensen gedood door olifanten. De meeste slachtoffers vielen in het noorden.
.
Sinds kort wordt er voor het eerst honing geproduceerd via bijenkorven, die rond de dorpen in Jaldapara National Park en aan de rand van het Buxa Tiger Reserve zijn geplaatst. Ambtenaren verklaarden dat het bijenproject bedoeld is om het mens-olifantenconflicten in de regio te verminderen. Dit is voor het eerst dat honing wordt geproduceerd via de bijenteelt door dorpelingen die in Jaldapara en het Buxa Tiger Reserve wonen. Het project wordt gefinancierd door het districtsbestuur en de bosafdeling levert alle steun. Het districtsbestuur komt ook met een opleidingscentrum voor de bijenteelt waar dorpsbewoners kunnen worden opgeleid om de productie de komende jaren verder op te schalen.
Enerzijds voorzien de bijenkorven in een alternatief levensonderhoud voor de dorpelingen. Dat weerhoudt de mensen ervan om de bossen in te gaan, waardoor de kans op conflicten met wilde olifanten aanzienlijk wordt verkleind. Anderzijds voorkomen de bijenkorven dat olifanten de dorpen binnenwandelen en de akkers met gewassen leeg eten.
.
Deskundigen vinden dat de bijenteelt zeker voorziet in een alternatief levensonderhoud, waardoor de mensen niet langer de bossen in hoeven te gaan. Ze denken dat afrasteringen van bijenkorven op lokale schaal kunnen werken, maar dat het op grote schaal niet goed zal functioneren, zoals eerdere ervaringen in Afrika en Sri Lanka hebben aangetoond. Olifanten op zoek naar voedsel hebben namelijk de neiging om via alternatieve routes terug te komen naar de akkers. De bijenkorven zullen de dorpelingen zeker helpen met alternatief levensonderhoud en het is een welkome diervriendelijke maatregel’, zegt Raman Sukumar, olifantenexpert en ecoloog van het Indian Institute of Science in Bangalore in India. Daarnaast is het van essentieel belang om ook de menselijke tussenkomst in de bossen te minimaliseren. Het bieden van een alternatief levensonderhoud in de vorm van bijenteelt kan er positief aan bijdragen om dat doel te bereiken, aldus een hoge bosfunctionaris.
Back To Top