Content voor Ingelogde Gebruikers
Het verhaal van Sunshine

Sunshine is een half jaar geleden, samen met haar jongere nichtje Damsari, gered en in het weeshuis terechtgekomen. Beide olifantjes zijn het slachtoffer van een mens-olifant conflict geworden. Hun kudde sloeg in paniek op de vlucht en staken een rivier over met diep, snelstromend water. De stroming van de rivier was zo sterk dat Sunshine en Damsari voor de ogen van hun familie werden meegesleurd. Volgens de lokale bevolking hebben hun moeders en zus nog een tijdlang bij de oever van de rivier staan wachten in de hoop hun baby’s terug te vinden. De twee olifantjes werden meegevoerd naar een ondiep, modderig gebied waar ze in de stugge modderbrij vast kwamen te zitten. Het lukte de beide babyolifantjes niet om zichzelf uit de modderbrij te bevrijden. Door alle pogingen die ze ondernamen om zichzelf te bevrijden kwamen ze juist alleen maar meer vast te zitten. In het Medical Centre zijn de olifantjes behandeld voor uitdroging. Zoals alle weesolifantjes moesten Sunshine en Damsari wennen aan de melkformule. Gedurende enkele maanden hadden ze last van darmproblemen en buikloop. Gaandeweg werden Sunshine en Damasari speelser en actiever. Onlangs heeft dr. Dinusha, hoofdierenarts van het Medical Centre hen gezond verklaard en zijn ze naar het weeshuis gebracht.

Belangrijk:  Voor de verzorging van een weesolifantje heeft elk olifantje meer dan één peetouder nodig, dit komt omdat de verzorging van een weesolifantje maandelijks tussen de € 450,- en € 750,- bedraagt. Jouw maandelijks bijdrage is € 6,50. Met elkaar maak je de verzorging mogelijk.  Lees meer 

Uitspraak naam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Reden verweesd:

Vindplaats:

Suhn-sjaain

Vrouwtje

September 2020 *

Mens – Olifantconflict

Damminna

Leeftijd tijdens redding:

Datum van redding ±:

Is in de opvang:

8 maanden oud

7 mei 2021

Elephant Transit Home

Fotoalbum van Sunshine

* Waarom hebben sommigen olifantjes wel een exacte geboortedatum en anderen alleen een geboortemaand? Dit zit zo: Wanneer een olifantje gevonden wordt, schat het team hoeveel maanden oud een olifantje is. Vervolgens worden de maanden opgeteld bij de datum waarop het olifantje geworden wordt. Omdat het olifantje in het wild is geboren, is dit dus een schatting en nooit de echte geboortedatum. Sommigen olifantjesweeshuizen kiezen voor deze methode, anderen houden het liever op de geboortemaand.

Wil jij Sunshine adopteren?

Kom later terug, binnenkort kun je Sunshine adopteren

Scroll naar boven