Content voor Ingelogde Gebruikers

Adopteer een weesolifantje

Adopteer een weesolifantje voor jezelf of als cadeau

Er komen nog steeds babyolifantjes alleen te staan doordat hun moeder door stropers is gedood of doordat de kudde is verjaagd en het kleintje de kudde niet heeft kunnen bijhouden. Maar er worden ook babyolifantjes gevonden in opgedroogde waterputten of in greppels, waar zij niet meer uit konden komen en waarbij de kudde genoodzaakt was om het kleintje alleen achter te laten. Zonder hulp zullen de weerloze babyolifantjes het niet redden. Afhankelijk van hun leeftijd en conditie kunnen babyolifantjes 2 tot 3 dagen zonder moedermelk en de bescherming van hun moeder en de kudde overleven. Dikwijls zijn de gevonden weesolifantjes sterk verzwakt, uitgedroogd en getraumatiseerd door wat zij hebben meegemaakt.

In de weeshuizen krijgen de weesolifantjes de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Ze worden liefdevol door de andere weesolifantjes opgevangen. Wanneer zij eraan toe zijn, zullen de jonge olifantjes zich bij de oudere weesolifantjes in de groep voegen. Binnen de groep leren zij het belang van structuur in de kudde en ontwikkelt zich de rangorde. Ook sociale vaardigheden leren ze van elkaar. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de weesolifantjes. Hierin worden ze begeleid door de verzorgers, die dag en nacht bij de weesolifantjes aanwezig zijn. Wanneer de olifantjes groot en zelfstandig genoeg zijn, zullen zij per groepje terugkeren naar een van de nationale parken, waar ze zich kunnen aansluiten bij een in het wild levende kudde. Dit integratieproces gebeurt stap voor stap. De geïntegreerde senior-weesolifanten worden d.m.v. zenderhalsbanden in de gaten gehouden en in geval van nood wordt er hulp geboden.

Het intergratie-proces duurt jaren en kost veel geld. De verzorging van een weesolifantje kost tussen de € 450,- en € 750,- per maand. Voor slechts € 6,50 per maand kun je peetouder worden. Peetouders maken door hun financiële steun de redding, verzorging en rehabilitatie mogelijk.

Wij ondersteunen een olifantjesweeshuis op Sri Lanka, in Zambia en in Kenia. Peetouders maken met hun bedrage het grote verschil; zij geven de weesolifantjes een nieuwe kans. Juist nu de olifantenpopulatie in gevaar is, zijn de jonge olifantjes zo ontzettend belangrijk. Zij zijn immers de toekomst.

De weeshuizen doen meer dan alleen het verzorgen van de weesolifantjes. Samen met de departementen waar de weeshuizen onder vallen én de lokale bevolking zetten zij zich in om mens-olifantconflicten tot een minimum te beperken. Behoud op lange termijn kan alleen als ook de bevolking rondom de beschermde gebieden bij de beschermingsprojecten betrokken is. Er worden verschillende educatie- en voorlichtingsprogramma’s georganiseerd om het bewustzijn omtrent natuurbehoud te vergroten. Er wordt aan verschillende projecten gewerkt; bijvoorbeeld aan het ondersteunen van anti-stropersteams en het plaatsen van bijenkorven en omheiningen.

In de opvang Elephant Nature Park in Thailand worden olifanten, die gered zijn uit de toeristen-industrie en houtkapindustrie, verzorgd en begeleid bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. We hebben zes olifantjes in ons adoptieprogramma opgenomen waar je peetouder van kunt worden. Waarvan twee moeders met hun baby’s. Moeder Mae Mai en haar dochter Wan Mai en moeder Kham Moon en haar dochter Pyi Mai.

Kham Moon samen met haar dochter Pyi Mai
Faa Mai of Thong Ae
Mae Mai samen met haar dochter Wan Mai
Info olifantjes in Thailand
Scroll naar boven