skip to Main Content

Southern Tanzania Elephant Program

Het team zet zich met heel veel toewijding in om de olifanten in de natuurgebieden Ruaha-Rungwa, Udzungwa en Selous zo goed mogelijk te beschermen.

In het uitgestrekte ecosysteem Ruaha-Rungwa (50.000 km2) leven naar schatting 15.000 olifanten (telling van 2015). Dat is een daling van 35.000 ten opzichte van 2009, maar nog altijd een van de grootste overgebleven populaties in Oost-Afrika. 

Het door STEP uitgevoerde demografisch onderzoek toont aan welke gevolgen de stroperij heeft voor de sociale structuur en het gedrag van de olifanten in Zuid-Tanzania. Het onderzoek van STEP toont tevens aan welke gebieden essentieel zijn als leefgebied voor de olifanten. Dit is een belangrijk gegeven om de veiligheid van de olifanten te kunnen verbeteren. Wanneer duidelijk is waar de olifanten verblijven, kunnen de rangers op tijd op de juiste plek zijn om te proberen de stropers te onderscheppen.

Er worden regelmatig luchtpatrouilles gehouden om de verspreiding en bewegingen van olifanten per seizoen en in relatie tot stropersgebeurtenissen te onderzoeken.

  • Er worden bushcamera’s opgehangen om activiteiten waar te nemen.
  • Er is een monitoringsprogramma voor olifanten, ontworpen om de meest afgelegen gebieden van Ruaha te observeren.

Naast wetenschappelijke onderzoeken en de bescherming van de olifantenpopulatie heeft STEP een aantal educatieve projecten ontwikkeld, waarin ze werken aan een vreedzame samenleving tussen de lokale bevolking en de olifanten.

Om mensen en olifanten op lange termijn samen te laten leven, is het van essentieel belang om effectieve manieren te vinden om de impact van olifanten op het leven en het levensonderhoud van mensen te verminderen, en omgekeerd. 

  • De lokale bevolking heeft bijvoorbeeld omheiningen met bijenkorven geplaatst. Hiermee wordt bekeken hoe effectief het afschrikken van olifanten op landbouwgrond is.
  • Via monitoring wordt gekeken naar de voorkeuren van de olifanten voor gewassen om van te eten.

Askari

Vrienden van de Olifant ondersteunt STEP in hun strijd, die feitelijk ook onze strijd is. Als Askari help je mee het werk van STEP mogelijk te maken.

De bijdrage bedraagt € 6,50 per maand. Als Askari ontvang je:

  • een certificaat
  • 4x per jaar de Nieuwsbrief met informatie over STEP
  • 4x per jaar digitaal ons tijdschrift ‘de Olifant’
  • 15% korting op bijna alles in de webwinkel
Back To Top